Mất giấy đăng ký kết hôn có ly hôn được không theo quy định?