Lệ phí làm căn cước công dân gắn chip cho người tạm trú