Khi nào phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm quy định chi tiết