Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có giá trị từ thời điểm nào?