Công nhận bản án ly hôn nước ngoài tại Bắc Ninh nhanh chóng.