Xử phạt khi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ được quy định như thế nào?