Trình tự thủ tục giải quyết việc thuận tình ly hôn diễ ra như thế nào?