Theo pháp luật có những hành vi nào bị nghiêm cấm về pháo nổ?