Quy định về trích lục quyết định ly hôn tại Bắc Ninh diễn ra như thế nào?