Phải sang tên Sổ đỏ thì chuyển nhượng mới có hiệu lực