Những nội dung cơ bản trong mẫu đơn ly hôn thuận tình gồm những gi?