Nghĩa vụ tài chính khi chuyển đất nông nghiệp sang đất sổ đỏ phải nộp như thế nào?