Mức xử phạt cao nhất đối với hành vi đánh bài trái phép