Một số lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh gồm những gì?