Khái niệm về mắc lỗi không bật xi nhan là như thế nào?