Đánh bài như thế nào thì không bị phạt năm 2023 theo quy định?