Cơ quan nào công bố danh mục các khu vực được phép thực hiện phân lô bán nền?