Xử lý hành vi điều khiển xe ô tô chạy vào làn đường khẩn cấp của đường cao tốc năm 2022.