Thời hạn của giấy xác nhận nơi cư trú trong vòng bao lâu?