Thời điểm nào được yêu cầu chia tài sản khi ly hôn?