Quy định về đánh bài giải trí tại nhà có bị phạt không xử lý như thế nào?