Quy định mới về việc chia tài sản sau ly hôn tại Bắc Ninh.