Pháp luật quy định chia tài sản chung trong những trường hợp nào?