Phân chia tài sản trong ly hôn khi chồng đang ở nước ngoài