Nơi người dân được phép mua pháo hoa theo đúng với quy định?