Nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông được xác định như thế nào?