Mức xử phạt vi phạm khi không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm quy định ra sao?