Lệ phí làm lại giấy khai sinh tại Bắc Ninh quy định ra sao?