Lệ phí khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Bắc Ninh quy định như nào?