Hợp đồng mua bán xe có cần công chứng không theo quy định?