Các trường hợp khi cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy được miễn lệ phí?