Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng

Hoạt động điện ảnh được coi là một ngành kinh tế sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Nhà nước có thể thực hiện các dự án sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước. Những dự án này thường được tài trợ bởi Nhà nước với mục đích truyền tải thông điệp chính trị, quảng bá văn hóa, giáo dục, giao lưu văn hóa và tạo cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh trong nước. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng” dưới đây của Luật sư Bắc Ninh nhé!

Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng

Quy trình lựa chọn và thực hiện các dự án sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước có thể tuân theo các quy định và quy trình pháp luật của Việt Nam. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, đánh giá và lựa chọn dự án dựa trên các tiêu chí như tính khả thi nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế và chính trị. Sau khi lựa chọn, Nhà nước và nhà sản xuất sẽ ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện dự án theo kế hoạch đã được thống nhất.

Cụ thể quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 8 Nghị định 131/2022/NĐ-CP.

Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng
Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng

Căn cứ kế hoạch sản xuất phim đã được phê duyệt và kết quả thẩm định kịch bản của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư và cơ quan quản lý dự án tổ chức lựa chọn dự án sản xuất phim như sau:

Đối với phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng:

 • Cơ sở điện ảnh sản xuất phim có kịch bản được tuyển chọn lập Hồ sơ dự án sản xuất phim gửi cơ quan quản lý dự án trình Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm:
 • Hồ sơ theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, kế hoạch, tiến độ sản xuất.
 • Dự toán chi phí sản xuất phim (đối với phương thức giao nhiệm vụ) hoặc phương án giá đặt hàng sản xuất phim (đối với phương thức đặt hàng), bao gồm:

Tổng dự toán chi phí sản xuất phim;

Danh mục trang thiết bị kỹ thuật (nêu rõ mã ký hiệu, tính năng, thông số kỹ thuật) phục vụ dự án sản xuất phim (bao gồm trang thiết bị có sẵn và thuê, mướn);

Chi phí tiền công, tiền lương.

 • Phương án phát hành, phổ biến phim.
 • Văn bản cam đoan về quyền tác giả đối với kịch bản phim.
 • Hồ sơ đối với phim truyện và phim kết hợp nhiều loại hình gồm có:

Kịch bản, kịch bản phân cảnh và phương án sản xuất phim;

Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, biên kịch, quay phim, giám đốc sản xuất phim.

 • Hồ sơ đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình gồm có:

Kịch bản, kịch bản phân cảnh các cụm bối cảnh quay;

Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, biên kịch, họa sĩ (đối với phim hoạt hình), quay phim, giám đốc sản xuất phim.

 • Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước do chủ đầu tư thành lập, tiếp nhận Hồ sơ và thực hiện thẩm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết quả thẩm định của Hội đồng để tư vấn cho chủ đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, quyết định lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng; trong trường hợp lựa chọn phương thức đặt hàng, việc quyết định giá tối đa, giá cụ thể theo quy định của pháp luật về giá;
 • Cơ quan quản lý dự án ký hợp đồng đặt hàng sản xuất phim với cơ sở điện ảnh hoặc trình chủ đầu tư quyết định giao nhiệm vụ cho cơ sở điện ảnh có dự án sản xuất phim được lựa chọn.

Quy định sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước

Việc sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án sản xuất phim nhằm đáp ứng mục tiêu chính trị và văn hóa của Nhà nước, đồng thời cũng góp phần phát triển ngành công nghiệp điện ảnh trong nước. Việc sử dụng ngân sách nhà nước để tài trợ cho các dự án sản xuất phim giúp cung cấp nguồn vốn để thực hiện các dự án điện ảnh. Điều này có thể giúp giảm áp lực tài chính đối với các nhà sản xuất và nhà làm phim địa phương

Lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng
Lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng

a) Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ nhiệm vụ chính trị quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Luật này (bao gồm: Sản xuất phim thực hiện theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam) được thực hiện bằng hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu

b) Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước là Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim;
 • Thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất
  phim theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước được huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để sản xuất phim.

e) Quyền sở hữu phim, quyền sở hữu trí tuệ đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Song song với đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đăng ký lại khai sinh đến quý khách hàng có nhu cầu sử dụng.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim Nhà nước đặt hàng”. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước là ai?

Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước là:
Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ,
Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm sau đây:
Thực hiện quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim;
Thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngoài ra, luật cũng quy định chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước được huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để sản xuất phim.

Cơ sở điện ảnh sản xuất phim có những quyền và nghĩa vụ gì theo quy định pháp luật hiện nay?

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Điện ảnh 2022 như sau:
Quyền của cơ sở điện ảnh sản xuất phim bao gồm:
Sản xuất, hợp tác sản xuất phim; cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
Tham gia sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước;
Tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim.
Nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh sản xuất phim bao gồm:
Bảo đảm sản xuất phim theo nội dung đã đăng ký kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được phê duyệt;
Thực hiện nội dung văn bản thẩm định kịch bản đối với phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước;
Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất phim;
Gửi văn bản cam kết không vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp hợp tác sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim;
Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles