Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung mới năm 2023

Nghĩa vụ quân sự sẽ gồm nghĩa vụ quân sự tại ngũ và nghĩa vụ quân sự trong lực lượng dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân đến tuổi gọi nhập ngũ phải đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tư tưởng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp khách quan, công dân phải làm thủ tục đăng ký bổ sung nghĩa vụ. Mời bạn đọc tham khảo đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung mới năm 2023.

Tải xuống đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung mới năm 2023

Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung là gì?

Mẫu đơn đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn được lập cho việc đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự. Chỉ định thông tin của người nộp đơn và chi tiết đăng ký.

Đơn đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự là văn bản gửi đến ban giám hiệu nhà trường nơi công dân có nguyện vọng bổ sung đăng ký nghĩa vụ quân sự đã học tập, công tác.

Trên thực tế, các bản nháp có thể bị chậm so với lịch trình do đơn vị đặt ra vì nhiều lý do, bao gồm cả bệnh tật. Đơn đăng ký nhập ngũ bổ sung là đơn xin bổ sung nghỉ trước đây với đoàn thể tổ chức khác.

Việc xin bổ sung đăng ký nghĩa vụ quân sự còn có ý nghĩa khác. Nói cách khác, đối với trường hợp Điều 17 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 bổ sung đăng ký nghĩa vụ quân sự. Nếu bạn thay đổi nơi ở, nơi làm việc hoặc trường học.

Hướng dẫn soạn thảo đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự

Phần bổ sung đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự phải ghi rõ tên ban giám hiệu nhà trường sẽ công tác, cộng tác, học tập với phòng công tác học sinh, sinh viên của nhà trường.

Phần cơ bản là Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, hướng dẫn công dân đăng ký, khám sức khỏe và khám nghĩa vụ quân sự.

Nội dung công dân gửi đơn phải đầy đủ, chính xác, rõ ràng và chi tiết các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, lớp, khoa, tên trường, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân), địa chỉ hiện tại, số điện thoại. Công dân gửi đơn phải xác nhận những thông tin mình cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai, họ phải tự chịu trách nhiệm.

Nếu có thể, hãy cung cấp lý do cụ thể tại sao công dân muốn đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, cùng với bằng chứng phù hợp. Các tài liệu thích hợp như thẻ sinh viên, giấy chứng nhận y tế, v.v. phải được đính kèm với mẫu đơn bắt buộc bổ sung.

Cuối đơn, dư luận bày tỏ mong muốn nhà trường chấp thuận đơn và chuẩn bị cho các em lên đường nhập ngũ đúng thời hạn. Sau khi điền đầy đủ đơn, công dân phải ký, ghi rõ họ tên và nộp lại cho nhà trường để xem xét.

Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung mới năm 2023

Các trường hợp phải đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự nếu có nhu cầu thay đổi nghề nghiệp, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác liên quan đến nghĩa vụ quân sự thì phải đăng ký bổ sung tại Phòng Đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Điều 15 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định các đối tượng sau đây phải đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu:

Ban chỉ huy quân sự cấp thành phố thực hiện đăng ký công dân cư trú trên địa bàn thành phố thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trụ sở quân sự cơ sở, tổ chức đăng ký công dân làm việc, học tập trong cơ quan, tổ chức làm nghĩa vụ quân sự và báo cáo chung cho Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ sở, tổ chức đóng trụ sở. Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa có Ban chỉ huy quân sự cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

Hồ sơ thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung trong trường hợp thay đổi thông tin

Đơn đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự là văn bản gửi đến ban giám hiệu nhà trường nơi công dân có nguyện vọng bổ sung đăng ký nghĩa vụ quân sự đã học tập, công tác.

Trên thực tế, các bản nháp có thể bị chậm so với lịch trình do đơn vị đặt ra vì nhiều lý do, bao gồm cả bệnh tật. Đơn đăng ký nhập ngũ bổ sung là đơn xin bổ sung nghỉ trước đây với đoàn thể tổ chức khác.

Việc xin bổ sung đăng ký nghĩa vụ quân sự còn có ý nghĩa khác. Nói cách khác, đối với trường hợp Điều 17 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 bổ sung đăng ký nghĩa vụ quân sự. Nếu bạn thay đổi nơi ở, nơi làm việc hoặc trường học; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

  • Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).
  • Bản chụp các giấy tờ liên quan đến những thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự (mang theo bản chính để đối chiếu).

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

  • Công dân phải nộp đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung trực tiếp với Ban chỉ huy quân sự cấp thành phố trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi chức vụ, học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe hoặc các thông tin khác liên quan đến nghĩa vụ quân sự.
  • Trong thời hạn 01 ngày, Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung. Sửa đổi, bổ sung những thông tin thay đổi về công dân trong Sổ đăng ký dân cư, Sổ đăng ký quân nhân, Thẻ quân nhân dự bị động viên. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung tại nơi cư trú.
  • Trong thời hạn 10 ngày, Ban chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện được yêu cầu đưa thông tin thay đổi về công dân của họ vào sổ đăng ký dân sự sẵn sàng, sổ đăng ký quân nhân dự bị và bản đồ quân nhân.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung mới năm 2023”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Làm sổ đỏ. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Tuổi đời của người tham gia nghĩa vụ quân sự như thế nào?

Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;
Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Có phải lúc nào xin nhập ngũ cũng được xét duyệt?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
Lý lịch rõ ràng;
Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
Đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo quy định;
Có trình độ văn hóa phù hợp.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles